bet 365 live Vào trang web chính thức

Kế hoạch và chiến lược

 

1. KHẨU HIỆU: "Tuệ sáng, Tâm cao"

 

2. SỨ MẠNG: Học viện Ngân hàng là trường đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong các lĩnh vực của nền kinh tế tri thức, là nơi người học được chủ động, sáng tạo để thích nghi và phát triển toàn diện. 

 

3. TẦM NHÌN: Năm 2030, Học viện Ngân hàng là trường Đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, nằm trong nhóm các trường hàng đầu của Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế.

 

4. TRIẾT LÍ: "Toàn diện - Sáng tạo - Hội nhập" 

 

5. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Sáng tạo: Không ngừng cải thiện, đổi mới và vượt qua các giới hạn

- Trách nhiệm: Nói và hành động từ ý thức trách nhiệm trên tinh thần xây dựng

- Cống hiến: Học tập, giảng dạy và nghiên cứu để đóng góp cho xã hội

- Tôn trọng: Tôn trọng sự đa dạng về văn hoá, niềm tin và quan điểm cá nhân

- Hợp tác: Liên kết ý tưởng và cùng hành động để đạt mục tiêu chung

 

6. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

- Thực hiện tự chủ đại học phù hợp quy định của pháp luật

- Đa dạng hóa lĩnh vực, phương thức đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và quốc tế

- Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành có khả năng giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của nền kinh tế với trọng tâm là lĩnh vực tài chính - ngân hàng

- Thực hiện mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển môi trường số cho các hoạt động quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện

- Tăng cường sự gắn kết với cộng đồng đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và nền kinh tế

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Dữ liệu đang cập nhật...