bet 365 live Vào trang web chính thức

Công khai chất lượng đào tạo


- Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo Ngành Kế toán trình độ đại học (Kèm theo Quyết định số 549/QĐ-HVNH ngày 22/10/2010 của Giám đốc HVNH).
- Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo ngành tài chính - ngân hàng. Trình độ đào tạo đại học áp dụng từ năm học 2009-2010.
- Công khai chất lượng đào tạo.

 

Tin tức
Dữ liệu đang cập nhật...