bet 365 live Vào trang web chính thức

  Giới thiệu về khoa Ngân hàng
  11:02:00 14/08/2013

  I. Giới thiệu chung

  Khoa Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh

   

           Với tiền thân là Tổ Tiền tệ thuộc trường Trung học Ngân hàng I TW, từ năm 1998 đến nay là Khoa Ngân hàng trực thuộc Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh. Khoa Ngân hàng là Khoa chuyên môn, được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo quyết định của Giám đốc Phân viện. Là đơn vị nòng cốt trong đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân viện.

   

  Tập thể Giảng viên Khoa Ngân hàng

   

                1. Chuyên môn đào tạo:
               Khoa Ngân hàng tham gia giảng dạy các môn học:
               1.    Tín dụng ngân hàng 1
               2.    Tín dụng Ngân hàng 2
               3.    Quản trị ngân hàng
               4.    Kỹ năng giao dịch
               5.    Hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam
               6.    Tài trợ dự án
               7.    Tiền tệ ngân hàng
               8.    
  Thị trường tiền tệ
               9.    Marketing ngân hàng
              10.   Các môn nghiệp vụ QTDND 


              2. Nghiên cứu khoa học:
   
             Khoa đã tham gia tổ chức thành công nhiều buổi tọa đàm và Hội thảo về Tài chính Ngân hàng, nhận được phản hồi tích cực từ các giảng viên và sự đánh giá cao từ Ban lãnh đạo Phân viện. Các giảng viên trong Khoa cũng tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học trẻ, viết bài đăng các kỷ yếu hội thảo khoa học, các tạp chí có uy tín như Tạp chí Tài chính, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, Tạp chí Khoa học và Đào tạo...
             
               3. Đội ngũ giảng viên:
               Hiện tại khoa Ngân hàng có 05 giảng viên, trong đó:
               - Tiến sĩ: 02 đ/c
               - Thạc sỹ: 03 đ/c     

          
               4. Thành tích đã đạt được:
               - Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
               - Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013, 2013-2014.
               - Được Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng bằng khen năm học 2013-2014
               - Nhiều năm được Giám đốc Học viện Ngân hàng tặng Giấy khen
   
             

  II. Đội ngũ giảng viên Khoa Ngân hàng

  KHOA NGÂN HÀNG

  ĐT: 02223.874.020

  email: [email protected]

   

  1

   

  Họ và tên: TS. PHAN THỊ HỒNG THẢO

  Chức vụ: Trưởng khoa

  Môn giảng dạy: Tiền tệ NH, Thị trường tiền tệ, Thanh tra Giám sát

  ĐT: 0936.040.282

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  2

   

  Họ và tên: TS. VƯƠNG THỊ MINH ĐỨC

  Chức vụ: Phó Trưởng khoa
  Môn giảng dạy: Tín dụng NH 1, Thẩm định dự án, Tín dụng QTD

  ĐT: 0975.366.133

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  3

   

  Họ và tên: ThS. NGUYỄN MINH LOAN

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Tài trợ dự án, Marketing NH, Thẩm định dự án, Nghiệp vụ kho quỹ

  ĐT: 0984.863.349

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  4

   

  Họ và tên: ThS.HẠ THỊ HẢI LY

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Tín dụng NH1, Tín dụng QTD

  ĐT: 0977.871.789

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  5

   

  Họ và tên: ThS. PHẠM THỊ HUYỀN

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Tín dụng NH1, hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam, Tín dụng QTD

  ĐT: 0936.869.889

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN