bet 365 live Vào trang web chính thức

  Giới thiệu về phòng Đào tạo & Quản lý Người học
  10:19:00 15/08/2013

  I. Giới thiệu chung

   

  Tập thể cán bộ phòng Đào tạo & Quản lý Người học

   

  1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:
  1. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo được giao, tiến hành xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho các lớp, các khóa. Theo dõi, đôn đốc các Khoa, Bộ môn thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được duyệt. Căn cứ quy chế về quản lý đào tạo, quản lý HSSV do bộ Giáo dục và ĐT và Học viện Ngân hàng ban hành để hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện.
  2. Hướng dẫn, đôn đốc, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH của giáo viên, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của từng học kỳ, năm học của các Khoa, Bộ môn.
  3.Tham mưu cho Giám đốc tổ chức hội nghị định kỳ, đột xuất của khối Đào tạo để kiểm điểm, đánh giá công tác giảng dạy, học tập, khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiện quy chế.
  4. Thường trực hội đồng thi tốt nghiệp, hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học của Phân viện, trực tiếp giải quyết các công việc có liên quan đến công tác xét tuyển và gọi thí sinh nhập học, lưu trữ danh sách học sinh trúng tuyển theo quy định.
  5. Thực hiện việc quản lý các lớp Trung học tại chức mở cho các quỹ TDND tại các địa phương. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch mua, quản lý, theo dõi cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định.
  6. Chủ trì phối hợp với các Khoa, Bộ môn để tổ chức các kỳ thi, kiểm tra tổ chức chấm thi, nhận bảng điểm, kiểm tra bảng điểm do các Khoa, Bộ môn gửi, lưu trữ bài thi và bảng điểm gốc; giải quyết các khiếu nại về công tác chấm thi, điểm thi. Thường trực hội đồng xét lên lớp, lưu ban, học bổng, học phí của HSSV.
  7. Tổng hợp tình hình kết quả giảng dạy và học tập hàng tháng, học kỳ, năm học, làm báo cáo theo định kỳ về công tác giảng dạy, học tập của Phân viện theo yêu cầu của Học viện Ngân hàng, của Sở GD và ĐT.
  8. Quản lý công tác Thư viện và sưu tầm các loại tài liệu, sách tham khảo…để phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của cán bộ giáo viên và HS-SV.
  9. Xây dựng kế hoạch NCKH và tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm liên quan đến công tác giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên. Tổ chức đăng ký đề tài và nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Phân viện .
  10. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ bế giảng các khóa học. Phối hợp với Phòng Tài Chính – Kế toán kiểm tra, đôn đốc việc thu học phí, học lại của các hệ đào tạo do Phòng quản lý.

  11. Tham mưu cho Giám đốc Phân viện về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các đợt sinh hoạt chính trị, thời sự cho HS-SV. Căn cứ vào quy chế hiện hành và tình hình học tập, rèn luyện của HS-SV chủ động phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể để đề xuất những biện pháp quản lý cụ thể và thiết thực.

  12. Tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước, các quy định của Học viện và của Phân viện liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của HS-SV. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa BGĐ với HS-SV để nghe ý kiến phản ánh của HS-SV, từ đó có ý kiến đề xuất với Giám đốc Phân viện giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ của HS-SV.

  13. Thực hiện việc quản lý lớp học và học viên hệ vừa làm vừa học tại Phân viện và các lớp  ngoài Phân viện được Giám đốc Học viện ngân hàng giao. Trực tiếp làm công tác quản lý toàn diện học sinh các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy tại Phân viện.

  14. Quản lý và làm đầu mối tổ chức các loại hình Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao cho HS-SV. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức và tạo điều kiện cho HS-SV tham gia các hoạt động xã hội khác.

  15. Tổ chức tiếp nhận HS-SV trúng tuyển, sắp xếp bố trí HS-SV vào các lớp, dự kiến Ban cán sự lớp, quản lý hồ sơ HS-SV, làm thẻ cho HSSV, tổ chức học chính trị đầu khóa, Phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khai giảng, bế giảng cho các hệ đào tạo chính quy.

  16. Tổ chức quản lý và theo dõi, đánh giá xếp loại kết quả học tập, rèn luyện đạo đức qua các học kỳ, năm học và cuối khóa học làm căn cứ thực hiện chế độ học bổng, xét  tốt nghiệp, xét trợ cấp, miễm giảm học phí cho HS-SV theo quy định.

  17. Thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật HS-SV, tham gia hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp cho HS-SV. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc học tập, rèn luyện của từng học kỳ, năm học và kết thúc khóa học của HS-SV.

  18. Phối hợp với gia đình để giáo dục HS-SV yếu kém đồng thời phối hợp với các phòng chức năng, Đội Vệ sĩ, cơ quan công an giải quyết các vụ việc liên quan  tới HS-SV.

  19. Là đầu mối thực hiện việc quản lý HS-SV ở nội trú, theo dõi địa chỉ nơi cư trú của HS-SV ngoại trú, nắm vững tình hình ăn ở, đời sống và sinh hoạt của HS-SV để báo cáo định kỳ với BGĐ.

  20. Xác nhận giấy tờ có liên quan đến HS-SV (trừ bảng điểm ); Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán đôn đốc việc thu nộp học phí, tiền điện, tiền ở nội trú và các khoản thu khác của HS-SV.
  21. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo qui định của pháp luật hiện hành và của Phân viện.
  22. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Phân viện giao.
   
  2. Đội ngũ cán bộ: 
  Hiện tại phòng Đào tạo và QLNH có 09 cán bộ, trong đó:
  - Thạc sỹ: 04 đ/c
  - Cử nhân: 05 đ/c


  3. Thành tích
  Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

   

  II. Đội ngũ cán bộ

  PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC

  ĐT: 02223.824.059

  email: [email protected]

   

  1

  Họ và tên: ThS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

  Chức vụ: Trưởng phòng

  ĐT: 0982.181.204

  Email: [email protected]

   

  2

   

  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0967.158.111

  Email: [email protected]

   

  3

   

  Họ và tên: ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG

  Chức vụ: Thư viện viên

  ĐT: 0988.483.310

  Email: [email protected]

   

  4

   

  Họ và tên: ThS. VŨ THỊ HUỆ

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0972.055.639

  email: [email protected]

  5

  Họ và tên: DƯƠNG BẢO MINH

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0985.721.474

  Email: [email protected]

  6

  Họ và tên: ThS. NGUYỄN ĐỨC NAM

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0984.089.633

  Email: [email protected]

  7

  Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0964.838.799

  Email: [email protected]