bet 365 live Vào trang web chính thức

  Giới thiệu về khoa Kế toán - Kiểm toán
  14:31:00 14/08/2013

  I. Giới thiệu chung

  Khoa Kế toán Kiểm toán - Phân viện Bắc Ninh

   

         Khoa Kế toán – Kiểm toán được tách ra từ Bộ môn tài chính kế toán – Phân viện Bắc Ninh kể từ ngày 1/10/2004 theo Quyết định của Giám đốc Học viện Ngân hàng. Khoa là một trong những đơn vị nòng cốt trong đào tạo của Phân viện.

   

  Tập thể Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán - Phân viện Bắc Ninh

   

             1. Chuyên môn đào tạo:
             Hiện tại các giảng viên trong Khoa đang đảm nhận các môn học:
             - Môn Kế toán ngân hàng
             - Môn Nguyên lý thống kê
             - Môn Nguyên lý kế toán
             - Môn Kế toán doanh nghiệp
             - Môn Kế toán tài chính 1
             - Môn Kế toán quản trị
             - Môn Hệ thống thông tin kế toán
             - Môn Kiểm soát Kiểm toán nội bộ NHTM
             - Môn Nghiệp vụ kế toán Quỹ tín dụng
             - Môn Kiểm soát Kiểm toán nội bộ Quỹ tín dụng
             - Môn Thực hành phần mềm giao dịch NH
   
             2. Hoạt động NCKH:
            Các giảng viên trong khoa luôn tích cực trong hoạt động NCKH như: tham gia viết giáo trình tài liệu, viết báo gửi các tạp chí uy tín cũng như các hội thảo khoa học, tổ chức các buổi tọa đàm về chuyên môn và đã nhận được những phản hồi tích cực từ Ban Giám đốc, các đồng nghiệp cũng như của các HSSV trong Phân viện.
   
             3. Đội ngũ giảng viên:
              Hiện tại Khoa có 05 giảng viên, trong đó
               - Tiến sĩ: 01 đ/c
               - Thạc sỹ: 04 đ/c
            
             4. Thành tích đạt được:
               - Liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015
               - Đạt danh hiệu tập thể xuất sắc năm học 2009 - 2010
               - Được nhận Giấy khen của Giám đốc HVNH năm học 2009 - 2010

   

   

  II. Đội ngũ giảng viên

  KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

  ĐT: 02223.874.213

  Email: [email protected]

   

  1

   

  Họ và tên: ThS. PHẠM THỊ VÂN HẠNH

  Chức vụ: Phó Trưởng khoa (PT)

  Môn giảng dạy: Kế toán NH1, Thực hành giao dịch phần mềm NH, Kiểm toán nội bộ NHTM, Nguyên lý thống kê, NV Kế toán QTD

  ĐT: 0916.084.999

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

   

   

  2

  Họ và tên: ThS. NGUYỄN VĂN ĐIỀN

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Kế toán NH1, Thực hành phần mềm giao dịch NH, Nguyên lý thống kê, NV Kế toán QTD 

  ĐT: 0912.948.033

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  3

   

  Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Thuế, Nguyên lý kế toán, Kế toán DN

  ĐT: 0916.595.528

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

   

   

  4

   

  Họ và tên: ThS. NGÔ THỊ NGỌC HOA

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính 1, Nguyên lý kế toán, Kế toán DN

  ĐT: 0915.945.788

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  5

   

  Họ và tên: ThS. ĐẶNG MINH HIỀN

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính 1, Nguyên lý kế toán, Kế toán DN

  ĐT: 0987.812.002

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN