bet 365 live Vào trang web chính thức

  Giới thiệu về khoa Tài chính
  14:11:00 14/08/2013

  I. Giới thiệu chung

  Khoa Tài chính - Phân viện Bắc Ninh

         Khoa Tài chính tiền thân là Bộ môn Tài chính – Kế toán. Kể từ ngày 1/10/2004, theo Quyết định của Giám đốc Học viện Ngân hàng về việc tổ chức lại các đơn vị chức năng thuộc các Phân viện, Bộ môn Tài chính – Kế toán được tách thành hai khoa, đó là Khoa Tài chính và Khoa Kế toán – Kiểm toán.

   

  Tập thể giảng viên khoa Tài chính - Phân viện Bắc Ninh

   

         1. Chuyên môn đào tạo:
         Khoa Tài chính có nhiệm vụ trực tiếp tham gia giảng dạy các môn học:
          1.    Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
          2.    Văn hóa doanh nghiệp
          3.    Tài chính doanh nghiệp
          4.    Tài chính học
          5.    Phân tích tài chính doanh nghiệp I
          6.    Thị trường chứng khoán
          7.    Phân tích Hoạt động kinh doanh
          8.    Marketing căn bản
          9.    Marketing ngân hàng
          10.  Thị trường tài chính


         2. Hoạt động NCKH:

          Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa cũng rất được chú trọng và phát triển mạnh. 
          - Năm học 2012 – 2013 Khoa có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện với kết quả được đánh giá cao; 

          - Năm học 2013 – 2014 toàn bộ 100% các thành viên trong khoa đều có bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học và Kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp. 
          - Năm học 2014 – 2015 Khoa có một đồng chí tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở đã được nghiệm thu và hầu hết các đồng chí giảng viên đều tham gia viết bài đăng báo, kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp.
          - Năm học 2015 – 2016 Tiếp  tục kế thừa và phát huy truyền thống nghiên cứu khoa học, 100% các đồng chí hoàn thành vượt định mức nghiên cứu khoa học,  một đồng chí tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở đã được nghiệm thu và các đồng chí giảng viên đều tích cực tham gia viết bài đăng báo, kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp. Khoa tài chính là một trong những đơn vị điển hình của Phân viện về công tác nghiên cứu khoa học.

   

         3. Đội ngũ giảng viên:
          Hiện tại khoa Tài chính có 5 giảng viên, trong đó:
          - Tiến sĩ: 01 đồng chí
          - Thạc sỹ: 04 đồng chí

   

         4. Thành tích đã đạt được:
          - Nhận Bằng khen của Thống đốc NHNNVN năm học 2003 – 2004, 2007-2008
          - Nhận Giấy khen của Giám đốc HVNH năm học 2009 – 2010, 2011-2012
          - Giám đốc HVNH tặng giấy khen giai đoạn 2007-2011 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập HVNH.
        - Trong nhiều năm học liên tục: 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010- 2011; 2011-2012; 2015-2016  khoa Tài Chính đã đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

   

   

  II. Đội ngũ giảng viên

  KHOA TÀI CHÍNH

  ĐT: 02223.874.212

  email: [email protected]

   

  1

  Họ và tên: ThS. NGÔ THU HOÀNG

  Chức vụ: Trưởng khoa

  Môn giảng dạy: Kinh tế vĩ mô

  ĐT: 0913.018.129

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  2

   

  Họ và tên: ThS. NGUYỄN PHI NGA

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Văn hóa doanh nghiệp, Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Marketing căn bản, Marketing NH

  ĐT: 0975.417.881

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  3

   

  Họ và tên: ThS. TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Thị trường chứng khoán, Thị trường tài chính

  ĐT: 0975.919.071

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  4

   

  Họ và tên: ThS. NGUYỄN THỊ HƯNG

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Tài chính học, Tài chính DN 

  ĐT: 0976.081.368

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  5

   

  Họ và tên: ThS. LÊ THỊ MỸ HUYỀN

  Chức vụ: Giảng viên

  Môn giảng dạy: Phân tích tài chính DN1, Tài chính học, Phân tích HĐKD

  ĐT: 0988.665.459

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN