bet 365 live Vào trang web chính thức

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy K48

13:53:00 23/09/2016

Học sinh trung cấp chính quy K48 nhận Bằng tốt nghiệp theo danh sách công nhận tốt nghiệp bên dưới.

Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo & Quản lý Khoa học (gặp Cô Thảo trong giờ Hành chính).

Chú ý: Trường hợp nhận hộ Bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

 

Bình luận
Chưa có phản hồi